Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Time4You Retreats

Annulering

  1. Annuleringen kunnen worden gedaan door een e-mail te sturen naar: info@time4youretreats.nl.

  2. Tot één maand voor de geplande retreat/datum kan de deelnemer zijn / haar inschrijving gratis annuleren.

  3. Tot veertien dagen voor de geplande retreat/datum kan de deelnemer zijn of haar registratie annuleren, waarna 50% van de betaling zal worden terugbetaald.

  4.  Als de deelnemer in de veertien dagen voorafgaand aan de geplande retreat/datum annuleert, wordt de                 betaling niet terugbetaald.        

Time4You Retreats heeft een minimum van 6 en een maximum van 13 personen die deel kunnen nemen. Time4You Retreats behoudt zich het recht om een retreat te annuleren in het geval dat minder dan 6 personen hebben ingeschreven.

Als een retreat wordt geannuleerd door Time4You dan ontvangt de deelnemer zijn / haar geld terug of wordt hem / haar een alternatief geboden.

Time4You Retreats kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden (zoals weer- of transportproblemen, blessures, ziekte e.d.) die ervoor zorgen dat de deelnemer niet in staat is om de retreat bij te wonen.

Wanneer er onverwachts een retreat komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan ontvangt de deelnemer zijn / haar geld terug of wordt hem / haar een alternatief geboden.

Eigen risico en schade

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om eerst een huisarts of specialist te raadplegen.

Time4You Retreats aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Time4You Retreats is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik wordt toegebracht aan eigendommen van Time4You of Studio van Hout, dienen te worden vergoed.